İnsan Kaynakları  Politikamız

Dr. Sertus, bağlı olduğu World Medicine Şirketler Grubu’nun değerleri doğrultusunda en önemli varlığı olan insan kaynağının, etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini hedefler. Buna göre, çalışanlarımızın da yetkinlik ve dürüstlükleri ile tüm iş ortaklarımızın “GÜVEN”lerini kazanmaları, en öncelikli hedeflerimiz arasındadır.


Dr. Sertus’un amacı, mevcut çalışanlar için kuruma bağlılıklarını güçlendirerek etkin ve verimli işler ortaya çıkarmasını sağlamak ve sektörde en çok tercih edilen şirketlerden biri olmaktır.

 

Hızla gelişen, kalite odaklı, yenilikçi şirketimize; Kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığı artırmak, kurumda devamlılığı sağlamak, kaliteyi yükseltecek süreç ve sistemlerle çalışanların güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politika ve prosedürler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.

 

İnsan Kaynakları İlkemiz

İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışı oluşturmak ve etik değerleri uygulamak. 
 

İşe Alım

 “İşe Alım” süreci İnsan Kaynaklarının en önemli uygulamasıdır. Kuruluşumuzu geleceğe taşıyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, başarı, takım ve değer odaklı adayları fırsat eşitliği ilkesiyle işe alırız.

AÇIK POZİSYONLAR

Kariyer.net’teki sayfamızdan da ilanlarımıza başvurabilirsiniz.

Kariyer.net ten başvurmak için tıklayınız