GİZLİLİK POLİTİKASI ve AYDINLATMA METNİ

 

1. Giriş

Dr. Sertus İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti özel bilgilerinizin www.drsertus.com.tr sitesinin faaliyetleri kapsamında kullanımının güvenliği hususunun farkındadır. Kişisel verilerinizin korunması konusuna ciddiyetle yaklaşan Şirketimiz, işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni (“Gizlilik Politikası”) vasıtası ile sizleri ne tür bilgiler topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz ve uygulamakta olduğumuz güvenlik önlemlerimiz hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, bu internet sitesi kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde açıklamaktadır. Siz de işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ederek kişisel verilerinizin işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmiş oluyorsunuz.

2. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir?

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve, Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

Yukarıdakilere ek olarak bu site yoluyla toplanan kişisel verileri, sitemizin içeriğini geliştirmek ve eğer talep etmişseniz size bilgi sunmak amacıyla da kullanabiliriz.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ile toplanmaya ilişkin hukuki sebepler nelerdir?

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi çerçevesinde çeşitli hukuki sebeplerle internet sitesini kullanımınız sırasında sizlerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin toplanması için çerezlerden (cookie) de yararlanılmaktadır. Bunlar hakkında bilgiler aşağıda paylaşılmıştır.

4. Çerez (cookie) kullanımı hakkında bilgiler

Çerezler (Cookie), ziyaret edilen internet sitelerinin, internet tarayıcıları (örn. Safari, Chrome, Edge gibi) vasıtasıyla internete bağlandığınız cihaz üzerinde veya ağ sunucusunda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler (Cookie) vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliği arttırılmakta ve kullanıcı deneyimi geliştirilebilmektedir.

Şirket çerezleri (cookie), yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak, veri sahiplerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve bu hizmetlerin kişiselleştirilmesine imkân vermek gibi amaçlarla kullanmaktadır.

Şirket, İnternet sitesinde hem Şirket’e ait çerezleri (cookie) (bunlar birinci taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır), hem de üçüncü kişilere ait çerezleri (cookie) (bunlar üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılmaktadır) kullanmaktadır.

İnternet Sitesinde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Oturum Çerezleri
(Session Cookies)

Oturum çerezleri, İnternet Sitesi’nin açık kaldığı sürece kullanılan, internet tarayıcısı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.
Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı, kullanım süresince İnternet Sitesi’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler
(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak, kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.
Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri;
İnternet Sitesi’ni kullanım amacınız gibi hususları değerlendirerek sizlere özel öneriler sunulabilmesini sağlayabilmektedir.
Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitesi’ni aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, İnternet Sitesi’ni daha önceden ziyaret etmiş olduğunuz anlaşılabilir. Böylelikle size daha iyi bir hizmet sunulabilir.

İnternet sitesinde kullanılmakta olan çerezler (cookie) aşağıdaki tabloda listelenmiştir:

Teknik Çerezler
(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Flash Çerezleri
(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Analitik Çerezler(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:

Adobe
Analytics 

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google
AdWords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google
Analytics 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google
Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet
Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla
Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

5. Kişisel verileriniz kimlere aktarılabilir?

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmek üzere tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ile hukuken yetkili özel kişi ya da kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz.

6. Kişisel verileriz ne kadar süreyle işlenecektir?

Bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel verileriniz işlenmeye devam edilecek, akabinde ise makul bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?

Şirket tarafından kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

8. Kişisel verilerinize ilişkin alınan güvenlik tedbirleri nelerdir?

Şirket, bilgilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, muhafaza edilmelerini sağlamak ve hukuka aykırı olarak bilgilerinize erişilmesini önlemek amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

9. Diğer sitelere ilişkin linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Şirket’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarının, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.